Symbolische eerste steen is gelegd voor nieuw bedrijventerrein Doorn Noord, ook aanleg weginfrastructuur gaat van start

 

Solva, het stadsbestuur en de tien bedrijven die al een perceel toegewezen kregen, hebben woensdag de symbolische eerste steen gelegd voor het nieuwe regionale bedrijventerrein Doorn Noord. Ook is de aanleg van de wegenis voor het grote economische project van start gegaan.

De stad Ninove plant het nieuwe bedrijventerrein, tussen de Aalstersesteenweg (N405) en de Expresweg (N45), al enkele jaren, maar door de belangrijke archeologische vondsten die werden gedaan op het terrein, liep het project vertraging op. De opgravingen legden onder andere twee grafheuvels uit de late prehistorie, een nederzetting uit de Romeinse periode en sporen van militaire kampementen bloot. Hoewel de archeologen nog aan de slag zijn op de site – ze onderzoeken momenteel een Romeinse bewoningskern uit de tweede eeuw na Christus, kan de aanleg van de wegenis voor het project dan toch van start gaan.

Vlotte doorstroming

“We gaan voor een vlotte doorstroming van alle verkeer”, vertelt burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). “Het terrein wordt ontsloten via een centrale lus die zal worden verbonden met een nieuw kruispunt dat zal worden aangelegd ter hoogte van de Aalstersesteenweg. Fietsers krijgen alle ruimte op een apart fietspad omgeven door groen. De bedrijfspercelen worden afgebakend met hagen en parkeerstrips op die percelen worden volgens een vast stramien aangelegd.”

“De infrastructuurwerken gaan evenwel veel verder dan het aanleggen van de wegen en riolering. Er wordt ook gezorgd voor een blauwgroene dooradering van het terrein. Collectieve waterbuffering, een centrale groene long met inheemse bomen, een groenscherm, groenbuffers, grachtenstelsels en waterpartijen zullen de klimaatbestendigheid en biodiversiteit garanderen. Het groen en het water zullen voor verkoeling zorgen en voor een recreatieve werkomgeving voor de medewerkers.”

Maatwerkbedrijf

Tien bedrijven konden al een perceel kopen op het nieuwe bedrijventerrein: Meubelen De Abdij bvba, Van Der Haegen & Neckebroek bvba, een voedingsbedrijf uit de regio Ninove, De Doncker D. bvba, Alfa Sun & Alfa Cool bvba, Zelfbouwmarkt bvba, ILvA, Dewo Europe nv, Van Den Brouck–De Sutter bvba en De Dagmoed vzw. Vooral met dat laatste bedrijf is burgemeester De Jonge zeer tevreden: “Het was een grote droom van mij om een maatwerkbedrijf in onze stad te realiseren. Het biedt een toekomst aan mensen met een arbeidsbeperking die onder begeleiding en met ondersteuning hun talenten kunnen ontwikkelen en zo een meerwaarde zijn voor vele andere bedrijven”, aldus De Jonge.

“Onze vestiging in Geraardsbergen werd te beperkt qua ruimte”, zegt Wendy De Tandt van De Dagmoed vzw. “Te weinig parkeerplaats, opslagruimte… Veel van onze medewerkers wonen bovendien in Ninove en moeten ’s ochtends al om 5 of 5.30 uur de deur uit om hier te geraken. Met onze tweede vestiging, in Ninove, wordt het voor hen ook een heel stuk gemakkelijker. Bovendien zal er een bus stoppen, want er komt een Mobipunt aan de ingang van het bedrijventerrein. Het is ook goed voor mensen die op zoek zijn naar werk, maar hier nu niet geraken.”

De meeste van de tien bedrijven zijn bestaande bedrijven die geheel of gedeeltelijk herlocaliseren of uitbreiden, zoals Zelfbouwmarkt Ninove. “We hadden te weinig plaats op onze huidige locatie langs de Ring”, zegt Stijn Desmet van Zelfbouwmarkt. “We zijn blij dat er eindelijk plaats komt voor bedrijven in Ninove. Daar was al lang nood aan.”

Meest duurzame van Vlaanderen

De tien bedrijven zijn goed voor een tewerkstelling van ongeveer 350 mensen. Over vier jaar zullen ze ruim 550 mensen tewerkstellen. Er zijn nog enkele percelen vrij. “In het najaar 2019 worden er verdere stappen gezet voor de invulling van het terrein”, aldus schepen van Economie en Werk Michel Casteur (Open Vld). Door de lokale energieopwekking moet het bedrijventerrein één van de meest duurzame van Vlaanderen worden. “Zo worden de mogelijkheden onderzocht voor een windturbine en zonnepanelen, led-verlichting…”.